ట్యాగ్ బ్రౌజ్ చేయండి

రుచి

ఇంపాజిబుల్ ఫుడ్స్ పంది మాంసం తీసుకుంటుంది, మరియు ప్రజలు దీనిని మంచి రుచిగా చెబుతారు - BGR

ఇంపాజిబుల్ ఫుడ్స్ ప్రారంభంలో శక్తివంతమైన బర్గర్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకుంది, గ్రహం మీద ఉత్తమమైన మాంసం లేని బర్గర్ అని కంపెనీ నమ్ముతున్నంత వరకు అనేక పునరావృతాల ద్వారా వెళుతుంది. కానీ ఒకసారి మీరు ...