ట్యాగ్ బ్రౌజ్ చేయండి

ఫోన్లు

గూగుల్ స్టేడియా ఈ వారం శామ్‌సంగ్, రేజర్ మరియు ఆసుస్ ఫోన్‌లకు వస్తోంది - బిజిఆర్

గత సంవత్సరం స్టేడియా ప్రారంభించినప్పుడు, ఈ క్లౌడ్ గేమింగ్ సేవకు మద్దతు ఇచ్చే స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు గూగుల్ యొక్క పిక్సెల్ ఫోన్‌లు మాత్రమే. మీకు పిక్సెల్ 2, పిక్సెల్ 3 లేదా పిక్సెల్ 4 లేకపోతే, మీరు ...