ట్యాగ్ బ్రౌజ్ చేయండి

పునఃప్రారంభం

లిగా: ఫుట్‌బాల్‌ను తిరిగి ప్రారంభించండి మరియు వ్యాధి బారిన పడండి, రాకిటిక్ రిస్క్ తీసుకుంటుంది - FOOT 01

ఫ్రెంచ్ ఛాంపియన్‌షిప్ ఈ గురువారం లా లిగాకు ఆఖరి స్టాప్ ఇవ్వగా, అది బాగానే ఉంది ... ఈ వ్యాసం appeared first on FOOT 01

పాదం: త్వరగా తిరిగి ప్రారంభించడానికి లిగ్ 1 50.000 పరీక్షలను కొనుగోలు చేస్తుంది - FOOT 01

మే 11 నుండి శిక్షణను తిరిగి ప్రారంభించడానికి, LFP 50.000 పరీక్షలను ఆర్డర్ చేస్తుంది ... తద్వారా ఈ వ్యాసం మొదట FOOT 01 లో కనిపించింది