వివరణ:

ఉద్యోగం కోసం ఎటువంటి ఫీజులు చెల్లించవద్దు

కామెరూన్‌లోని ఉత్తమ సౌందర్య ఉత్పత్తుల దిగుమతిదారుగా గుర్తించబడిన సిఎమ్‌ఇ సంస్థ డౌలా నగరంలో ఈ తలుపులు తెరుస్తుంది, ఇక్కడ 5 మంది బాలికలు అందుబాటులో ఉన్నారు మరియు ఉత్పత్తుల అధ్యయనంపై శిక్షణ పొందిన తరువాత పెద్ద ప్రాంతాల్లో తమ వస్తువులను పంపిణీ చేయడానికి మంచి పాత్ర ఉంది. . ఇంగ్లీష్ లేదా ఫ్రెంచ్ మాట్లాడటానికి కనీసం బీపీసీ లేదా టోపీ ఉండాలి
CNI యొక్క ఫోటోకాపీని కలిగి ఉండండి
పున ume ప్రారంభం అందుబాటులో ఉంది
స్థాన ప్రణాళికను కలిగి ఉండండి
ప్రేరణ లేఖ రాయండి