వివరణ:

ఏ ఫీజు చెల్లించవద్దు

నానీలు మరియు గృహనిర్వాహకుల కోసం ఇక్కడ శోధించండి:
- nkolmesseng (నివాసి నానీ)
- ఓడ్జా (నివాస గృహిణి)
ఆసక్తి ఉన్నవారు తప్పక: శుభ్రంగా, పరిణతి చెందిన మరియు ప్రొఫెషనల్
జీతం: 30 మరియు 35000 fcfa
వయస్సు: 20 నుండి 30 సంవత్సరాలు
ఫైల్ యొక్క రాజ్యాంగం: cv- లొకేషన్ మ్యాప్- cnid- హాఫ్ ఫోటో కార్డ్
మా కార్యాలయాలు: ఎస్సోస్ క్యాంప్ సోనెల్ ఫేస్ జెసి