డ్రై క్లీనర్ల కోసం జాబ్ ఆఫర్

617

డ్రై క్లీనర్ల కోసం జాబ్ ఆఫర్

Le రిసెప్షనిస్ట్ అందువల్ల పరిపూర్ణ దుస్తులను మరియు విశాలమైన చిరునవ్వును ప్రదర్శించాలి. ఈ వృత్తిలో వృత్తిని ఆశించటానికి పరిచయం మరియు మర్యాద కలిగి ఉండటం చాలా అవసరం.

డౌలా-బోనమౌసాదిని నొక్కిన రిసెప్షనిస్ట్ కోసం అత్యవసరంగా వెతుకుతోంది. వాట్సాప్ 665446617 కాల్ 696475981

దాని సమూహాలలో చేరండి కామెరూన్ రియల్ టైమ్ జాబ్ ఆఫర్లను స్వీకరించడానికి మరియు దరఖాస్తు చేయడానికి

8 https://chat.whatsapp.com/6Z1IFQNVXjmGYL1sIeROuf

9 https://chat.whatsapp.com/Gfu7Gc5rHAOBoGkX0Hxgnv

 

వ్యాఖ్యలు మూసివేయబడ్డాయి.