నైజర్-మాలి: టువరెగ్ ముఖ్యులు మహమదౌ ఇస్సౌఫౌకు చెప్పిన విషయాలు - JeuneAfrique.com

99

నైజీరియా అధ్యక్షుడు మహమదౌ ఇసౌఫౌ నవంబర్ 24, 2019 న కిడాల్ నుండి హెచ్‌సియుఎ సభ్యులతో సహా ఒక ప్రతినిధి బృందాన్ని అందుకున్నారు. © DR / Facebook స్క్రీన్ కాపీ

నియామీలోని నవంబర్ 25, మహామదౌ ఇస్సౌఫౌ, అల్గాబాస్ ఎగ్ ఇంటల్లా, హై కౌన్సిల్ ఫర్ యూనిటీ ఫర్ అజావాద్ మరియు అజావాద్ ఉద్యమ సమన్వయ ప్రతినిధి అల్మౌ ఎగ్ మొహమ్మద్ దాదాపుగా మాట్లాడారు కిడాల్ నగరం గురించి ఒక గంట.

ఆగస్టులో, నైజీరియా అధ్యక్షుడు ఈ మాలియన్ నగరం, శాంతి మరియు సయోధ్య కోసం ఒప్పందం యొక్క సంతకం చేసిన సాయుధ సమూహాల నియంత్రణలో ఉందని ప్రకటించారు. "ఉగ్రవాదుల అభయారణ్యం".

నియామీ తిరిగి CSA లో

ఈ వ్యాసం మొదట కనిపించింది YOUNG AFRICA

వ్యాఖ్యలు మూసివేయబడ్డాయి.