18 యొక్క డిసెంబర్ 04 2019 వార్తాపత్రిక - వీడియో

174RTL.fr న డిసెంబరు 9 న XL యొక్క RTL ముసాయిదా తో వార్తాపత్రిక RTL కనుగొను.

https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/les-infos-de-18h-suicide-a-bordeaux-l-etudiant-etait-fragile-psychologiquement-7799621472

ఈ వీడియో మొదటిసారి కనిపించింది https://www.youtube.com/watch?v=SkvhLLFnojA

వ్యాఖ్యలు మూసివేయబడ్డాయి.