ఎల్ బెస్సో డి క్రిస్టెన్ స్టీవర్ట్ వై సోకో, సు న్యువా నోవియా, రివల్యూసియోనా ట్విట్టర్ - వీడియో

0 9క్రిస్టెన్ స్టీవర్ట్ వై సోకో పోర్ లాస్ కాల్స్ డి పారిస్ రచించిన యునోస్ ఫోటోగ్రాఫోస్ కాప్టరాన్ ఎల్ బెస్సో. +++++++++++++++++++++++++++++++ సబ్స్క్రయిబ్ చేయండి…

ఒక వ్యాఖ్యను