టి-మొబైల్ యొక్క నెట్‌వర్క్ డౌన్ అయ్యింది మరియు ఇది వెరిజోన్ నుండి వచ్చిన కాల్‌లను ప్రభావితం చేస్తుంది… - వీడియో

0 179టి-మొబైల్ యొక్క నెట్‌వర్క్ డౌన్ అయ్యింది మరియు ఇది వెరిజోన్ నుండి వచ్చిన కాల్‌లను ప్రభావితం చేస్తుంది మరియు…
మరింత చదవడానికి మాకు సభ్యత్వాన్ని పొందండి: https://www.youtube.com/channel/UChGm62P32ElKdO1CCXgeUjQ?sub_confirmation=1
వెబ్సైట్: https://www.streamnews.net

ఈ వీడియో మొదట https://www.youtube.com/watch?v=CwSQWS34hSY లో కనిపించింది

ఒక వ్యాఖ్యను