ధృవీకరించబడిన పేజీ

0 86

#TheForceDuCoeur # Episode63 - ఏంజెలాను బార్లు వెనుకకు పంపించడానికి తాను అన్నింటినీ చేస్తానని ఫెర్నాండా వైసెంటెకు ప్రకటించింది. తాను ఖైదీగా ఉన్న ఆసుపత్రి నుండి తప్పించుకోవడానికి సమంత ప్రయత్నిస్తుంది. జోసెఫినా తాను ఇల్లు వదిలి వెళ్తున్నానని, మరియు ఆమె తనతో జెనెసిస్ తీసుకుంటున్నట్లు ప్రకటించింది.…

ప్లస్

ఫేస్బుక్ మూలం: https://www.facebook.com/875851402469407/posts/3748265945227924

ఒక వ్యాఖ్యను